El Ranxo – Can Pèlags

El Ranxo fou la darrera residència de la família Tolrà a Castellar i fou una gran torre residencial amb tota mena de comoditats i serveis. Josep Maria Carles-Tolrà i Coll, Marquès de Castellar, la feu edificar i l’habità temporalment amb la família i germans. L’arquitecte que dissenyà aquesta moderna edificació fou Eugenio Pedro Cendoya (deixeble de Lluís Domènech i Montaner i August Font i Carreras) i la seva construcció finalitzà l’any 1945. Es té constància que la construcció començà l’any 1936, però es va veure interrompuda per l’esclat de la guerra civil i l’exili de la família Tolrà a Itàlia i més tard a París. Està ubicat a la mateixa finca que Can Pèlags. La masia de Can Pèlags (o Pèlacs, Pèlachs) és un edifici fundat al segle XIII, amb reformes importants entre els segles XIV i XV, i també als segles XVI i XVII. Ampliació al segle XVIII i petites reformes als segles XIX i XX. El 1994, la casa del mas de can Pèlags, la Torre dels Carles-Tolrà i el terreny circumdant, és a dir, tot el que restava de l’antiga finca, fou comprat per Francesca Clusellas i Lloret, l’actual propietària.

El Ranxo - Can Pèlags
Francesca Clusellas