Auditori Miquel Pont

El Teatre Auditori Miquel Pont es va construir de nou sobre l’antiga sala d’actes de l’Ateneu Castellarenc, afectada parcialment per un incendi el 1981, pocs mesos després que l’Ajuntament adquirís tot l’edifici al seu propietari, l’empresa Viuda de Josep Tolrà S.A. L’obra de l’arquitecte Pere Roca i Roumens va inaugurar-se l’any 1988. Coincidint amb la reforma de la plaça Major i la construcció de l’edifici El Mirador, l’Auditori va ser remodelat l’any 2010. Es va dotar amb un nou pati de butaques i un vestíbul més ampli, i es va millorar l’equipament tècnic.

Auditori Municipal
Pere Joan Ventura